โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

ขนมฝอยทอง การงานพื้นฐานอาชีพ

ขนมฝอยทอง การงานพื้นฐานอาชีพ พี่ๆ ป.6 ขนมหวาน เรียนทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนนักเรียนทำเอง ครูมีส่วนช่วยในการสาธิต #โรงเรียนฉวางผลิตนักเรียนนักปฏิบัติ

ขนมฝอยทองขนมฝอยทองขนมฝอยทอง