โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

ทุนนิยม การนำระบบทุนนิยมมาใช้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง

ทุนนิยม

ทุนนิยม เป็นระบบสังคมที่มีพื้นฐานมาจากกรรมสิทธิ์ของเอกชนในการผลิต เนื้อหาหลักคือ การที่ชนชั้นนายทุนครอบครองปัจจัยการผลิต เพื่อใช้ประโยชน์ผ่านการซื้อของแรงงาน ภายใต้ระบบนี้เงินทุนในรูปแบบต่างๆ เป็นวิธีการผลิตหลังจากทุน เพราะสามารถแสดงเป็นเงินและเครดิตที่ใช้ในการซื้อแรงงานและวัสดุการผลิต

นอกจากนี้ยังสามารถแสดงเป็นเครื่องจักรที่จับต้องได้ หรือเป็นสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดทุนของเอกชนมักถูกควบคุมโดยชนชั้นนายทุนเสมอ ลักษณะของทุนนิยมคือ การผลิตมุ่งเป้าไปที่การขาย ตลาดสำหรับการซื้อและขายแรงงานปรากฏขึ้น รวมถึงสกุลเงินถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน นายทุนครอบครองทุน จากนั้นได้ครองกระบวนการผลิตและการตัดสินใจทางการเงิน

พฤติกรรมทางเศรษฐกิจมุ่งเป้าเพื่อมองหากำไร ทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างเมืองหรือประเทศ แต่ในสาระสำคัญมันมีแนวโน้มที่จะผูกขาด นิรุกติศาสตร์ เริ่มถูกใช้เพื่ออธิบายทุน สินค้าคงคลังของสินค้า จำนวนสกุลเงินหรือกำไรจากสกุลเงิน

จากนั้นได้ใช้คำว่า ทุนนิยมหลายครั้ง ในหลักการของเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดเก็บภาษี

ในปี พ.ศ. 2360 กวีชาวอังกฤษ ซามูเอลเทย์เลอร์โคเลอริดจ์ ยังกล่าวถึงคำนี้ในผลงานของเขาในปี พ.ศ. 2366 ในปี พ.ศ. 2410 ปิแอร์โจเซฟพรูดฮอน ยังใช้คำว่า ทุนนิยมเพื่ออ้างถึง เพื่ออธิบายบุคคลทั่วไปที่เป็นเจ้าของทุน แต่แทนที่จะใช้คำว่าทุนนิยมโดยตรง พวกเขาใช้การผลิตทุนนิยม ซึ่งคำนี้ปรากฏมากกว่า 2,600 ครั้ง แต่การวิจัยในภายหลังยืนยันว่า มาร์กซ์ใช้คำว่า ทุนนิยมในต้นฉบับของเขา

คำต่อท้าย นิยม สามารถใช้เพื่อระบุสถานะทางประวัติศาสตร์บางอย่าง การเคลื่อนไหวบางอย่าง ระบบอุดมการณ์บางอย่าง หรือการรวมกันของความหมายข้างต้น คนแรกที่ใช้คำว่า ทุนนิยม นักประพันธ์ชาวอังกฤษ ซึ่งใช้คำนี้เพื่อหมายถึงความเป็นเจ้าของทุนจำนวนมากไม่ใช่ระบบการผลิต อย่างไรก็ตาม คนแรกที่ใช้คำว่า ทุนนิยมเพื่ออธิบายระบบการผลิตคือ แวร์เนอร์ซอมบาร์ท นักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมัน

คุณสมบัติหลักในเชิงเศรษฐกิจ เศรษฐกิจภาคเอกชนถูกครอบงำ โดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล หรือการแทรกแซงของรัฐบาลน้อยลง ในทางการเมืองพรรคอยู่ในอำนาจ หรือใช้ระบบการเมืองประชาธิปไตย การผลิตมีไว้เพื่อจำหน่าย มิใช่ให้ผู้ผลิตใช้ มีตลาดซื้อขายแรงงาน วิธีการแลกเปลี่ยนคือ การจ่ายค่าจ้างเป็นเงินเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือระบบค่าจ้างรายชั่วโมง หรือเพื่อจ่ายค่าจ้างเป็นเงินเฉพาะงาน หรือระบบอัตราชิ้น

การใช้สกุลเงิน เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน หากไม่เป็นสากลเป็นปรากฏการณ์ที่โดดเด่น เนื่องจากการใช้รูปแบบของสกุลเงิน ทุนสามารถทำให้เจ้าของมีความยืดหยุ่น ในการจัดกำหนดการสูงสุด นายทุนอาจควบคุมกระบวนการผลิต ซึ่งหมายความว่า ไม่เพียงแต่พวกเขาจะควบคุมการว่าจ้าง และการเลิกจ้างคนงานเท่านั้น

แต่ยังรวมถึงทางเลือกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ การจัดเตรียม สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการขายสินค้า มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจทางการเงิน ภายใต้เงื่อนไขของทุนนิยม เจ้าของธุรกิจมีสิทธิ์ที่จะระดมทุนโดยการกู้ยืม การออกหุ้น การค้ำประกันโรงงาน คนงานไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจในเรื่องนี้

ความขัดแย้งระหว่างการขัดเกลา การผลิตและการเป็นเจ้าของส่วนตัวของวิธีการผลิตแบบทุนนิยม ถือเป็นความขัดแย้งขั้นพื้นฐานของสังคมทุนนิยม ความขัดแย้งพื้นฐานนี้ดำเนินไปตามการพัฒนาของระบบทุนนิยม เพราะเป็นที่ประจักษ์ในเชิงเศรษฐกิจ ในการผลิตที่เป็นระเบียบของวิสาหกิจแต่ละแห่ง และการผลิตของทั้งสังคม ความขัดแย้งของอนาธิปไตยปรากฏให้เห็นทางการเมืองว่า เป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพ

การพัฒนาของระบบทุนนิยม ได้ผ่านขั้นตอนที่สำคัญ 2 ทุนนิยมแข่งขันและทุนนิยมผูกขาด ซึ่งเข้ากันได้กับรูปแบบการปกครองของความสัมพันธ์ในการผลิตแบบทุนนิยม โครงสร้างเหนือชั้นต่างๆ ก่อนที่ระบบทุนนิยมจะถูกแทนที่ด้วยโครงสร้างเหนือของชนชั้นนายทุน ส่งผลให้เกิดอำนาจรัฐของชนชั้นนายทุนระบบกฎหมาย และระบบอุดมการณ์ รวมถึงวิธีการผลิตทุนนิยม เพื่อปรับให้เข้ากับระบบสังคมของโครงสร้างบนสุด

สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพ ระบบที่นายทุนกำหนดขึ้นก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนายทุนเป็นหลัก ในขณะที่สังคมนิยมถูกปกครองโดยชนชั้นกรรมาชีพ ระบบที่ชนชั้นกรรมาชีพกำหนดขึ้นส่วนใหญ่แสดงถึงผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมาชีพ ผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุน และผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมาชีพนั้นขัดแย้งกันอย่างชัดเจน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณทำให้เกิดการขัดแย้งดัชนีของเสรีภาพทางเศรษฐกิจ บางครั้งใช้ในการวิจัยทางเศรษฐกิจ หนึ่งในสองดัชนีที่มีชื่อเสียงที่สุดที่มีการเผยแพร่ โดยสถาบันเฟรเซอร์ในแคนาดา ทั้งดัชนีความพยายามในการวัดระดับของเสรีภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ตามหลักเกี่ยวกับกฎระเบียบระดับของการแทรกแซงของรัฐบาล สิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนตัวและเสรีภาพในการค้า

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เสรีภาพทางเศรษฐกิจหมายถึง การผลิต การขายและการบริโภคผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการของประชาชน ไม่อยู่ภายใต้การบังคับและข้อจำกัดของรัฐบาล พวกเขาใช้ข้อมูลจากองค์กรอิสระเช่น สหประชาชาติในการคำนวณคะแนนของแต่ละประเทศ ในรายการที่แตกต่างกันเช่น ขนาดของรัฐบาล อัตราภาษี ความมั่นคงในทรัพย์สินระดับการค้าเสรี และระดับการควบคุมตลาด

เอกสารที่ตีพิมพ์จำนวนมาก ยังถูกใช้โดยคลังความคิดอิสระอื่นๆ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบทุนนิยมและความยากจน สถาบันเฟรเซอร์สนับสนุนว่า ประเทศที่ใช้ระบบทุนนิยมอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นจะมีรายได้สูงขึ้น ส่วนประชากรที่ยากจนที่สุด 10 เปอร์เซ็นต์ก็มีรายได้สูงขึ้น อัตราการรู้หนังสือที่สูงขึ้น อัตราโอกาสในการใช้ทรัพยากรน้ำมากขึ้น และการทุจริตน้อยลง ประชากรที่ยากจนที่สุด 10 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างประเทศทุนนิยมและประเทศที่ไม่ใช่ทุนนิยม มีอัตราส่วนรายได้รวมเท่ากัน บางคนเน้นย้ำถึงความสำคัญของระบบสินเชื่อในระบบทุนนิยม โดยเฉพาะหน้าที่ของสินเชื่อรายย่อย

 

 

 

อ่านต่อเพิ่มเติม / การจัดการ การทำงานร่วมกันและทฤษฎีการรักษาสมดุลระหว่างองค์กร