โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

น้ำพริกกากหมู วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

น้ำพริกกากหมู เรียนทฤษฎีแล้วลงมือปฏิบัติได้จริง น้ำพริกกากหมู วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ พี่ๆ ป.6 โรงเรียนฉวาง

น้ำพริกกากหมู น้ำพริกกากหมูน้ำพริกกากหมู