โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

ผลการประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

ผลการประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภทโรงเรียนประจำปีพ.ศ.2564 ระดับจังหวัดของคณะสงฆ์ภาค 16 (นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี) ระดับประถมศึกษาโรงเรียนฉวางเข้ารอบ 10 ทีม รางวัลชมเชยอันดับสอง ตามนโยบายของท่านผอ.สุพร วิรัตน์ โรงเรียนวิถีพุทธ นางสุพร วิรัตน์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนฉวางที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผลการประกวด ผลการประกวด ผลการประกวด