โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

ผู้อำนวยการ กล่าวให้กำลังใจนักเรียน

ผู้อำนวยการ สุพร วิรัตน์ กล่าวให้กำลังใจนักเรียนก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งในครั้งนี้ทางโรงเรียนฉวางส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด

5 รายการ นักเรียน 33 คน ครูผู้ฝึกจำนวน 6 ท่าน รวมทั้งสิ้น 39 คน ในการเดินทางครั้งนี้ “ขอให้ทุกคนทำเต็มที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียน” นางสุพร วิรัตน์กล่าว

ผู้อำนวยการ กล่าวให้กำลังใจ ผู้อำนวยการ กล่าวให้กำลังใจ