โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

วันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน

วันคล้ายวันสถาปนา นางสุพร วิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวาง เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน อำเภอฉวาง ในวันพุธที่10 กุมภาพันธ์ 2564

วันคล้ายวันสถาปนา