โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

สมอง อธิบายอาการทางสมองเกิดจากความดันโลหิตสูงในกะโหลกศีรษะ

สมอง สัญญาณบำบัดน้ำเสียทั่วไป สัญญาณของการตอบสนองต่อการอักเสบอย่างเป็นระบบนั้นเด่นชัด ความซับซ้อนของอาการติดเชื้อ ส่วนใหญ่เกิดจากการดูดซึมเข้าสู่เลือด ของผลิตภัณฑ์เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ ในระหว่างการติดเชื้อและการสลายลิ่มเลือดของลิ่มเลือด กับพื้นหลังของการแข็งตัวของเลือด และการลดลงของกิจกรรมละลายลิ่มเลือด อาการทางสมองเกิดจากความดันโลหิตสูงในกะโหลกศีรษะ และภาวะโลหิตเป็นพิษ

ข้อร้องเรียนหลักของผู้ป่วย กระจายอย่างรุนแรง ความเจ็บปวด มักจะกดสั่นด้วยการแปลบ่อยครั้งในวงโคจร อันเป็นผลมาจากภาวะโลหิตเป็นพิษ จะทำให้เกิดอาการหนาวสั่นมีไข้เป็นระยะๆ อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการล่มสลายที่ตามมาโดยมีการขับเหงื่อออกมาก ความผันผวนของอุณหภูมิ 3 ชั่วโมงภายใน 2 ถึง 3 องศาเซลเซียสซ้ำแล้วซ้ำอีก มีสัญญาณของความดันโลหิตสูงในกะโหลกศีรษะ การแยกตัวของปรากฏการณ์เยื่อหุ้มสมอง

สมอง

สภาพของผู้ป่วยมีความร้ายแรงมาก อันเนื่องมาจากภาวะติดเชื้อ เยื่อหุ้มสมองอักเสบและอาการเฉพาะที่ ในโรคหน้าอักเสบเฉียบพลัน การเกิดลิ่มเลือดของไซนัสทัลซูพีเรียร์ อาจเกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัว เส้นเลือดที่ศีรษะ อาการบวมของเนื้อเยื่ออ่อนของจมูก เปลือกตาและหน้าผาก การพัฒนาของอาการชักโทนิค คลิออนด้วยปรากฏการณ์บำบัดน้ำเสียและเยื่อหุ้มสมอง ฝีใต้ช่องท้อง ฮีโมแกรมสะท้อนถึงปฏิกิริยาการอักเสบเฉียบพลัน ด้วยการเปลี่ยนแปลงของนิวโทรฟิล

ซึ่งไปจนถึงเซลล์เล็ก เม็ดโลหิตเป็นพิษของเม็ดเลือดขาว สเตรปโทคอกคัสมักกระจาย ด้วยการส่องกล้องทางจมูกและการถ่ายภาพรังสี เผยให้เห็นสัญญาณของความเสียหายต่อไซนัสพาราไซนัส กระบวนการสามารถไปอีกด้านหนึ่ง อาการเยื่อหุ้มสมองปรากฏขึ้น ลักษณะของการแยกตัวออกจากกัน การเจาะเอวเผยให้เห็นหนอง แต่น้ำไขสันหลังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากวินิจฉัยช้าโดยไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม เด็กอาจเสียชีวิตภายใน 2 ถึง 3 วัน

หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดของไซนัสโพรงจะรุนแรงกว่า โดยไม่มีสัญญาณของภาวะโลหิตเป็นพิษตามกฎ โดยมีความเสียหายด้านเดียวต่อเส้นประสาทตา และมีการพยากรณ์โรคที่ดีขึ้น ด้วยการเกิดลิ่มเลือดของไซนัสโพรง โฟไซหนองระยะลุกลามที่ห่างไกลเกิดขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใด โรคปอดบวมติดเชื้อ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โฟไซหนองระยะแพร่กระจายในโพรงกะโหลก ไต ตับ ปอด หนังศีรษะ ช่องคอหอยและหู กระจายผ่านคอภายในหลอดเลือดเวนาคาวาที่เหนือกว่า

ซึ่งไปยังหัวใจด้านขวาและเส้นเลือดฝอย ของการไหลเวียนในปอด ความรุนแรงของอาการของโรคนั้นแตกต่างกัน และสัมพันธ์กับความรุนแรงของแผล จากปรากฏการณ์ของหนาวสั่นด้วยการรักษาลูเมนของหลอดเลือด เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปสู่การเกิดลิ่มเลือดในไซนัส ด้วยการหลอมรวมเป็นหนองของผนัง การเกิดลิ่มเลือดของไซนัสตามยาวที่เหนือกว่า เป็นภาวะแทรกซ้อนที่หายากมากซึ่งพัฒนาโดยการสร้างเม็ดเลือด ซึ่งมักเกิดจากการสัมผัสน้อยกว่า

อันเป็นผลมาจากโรคหนาวสั่นของเส้นเลือดตาและใบหน้า แตกต่างกันในภาวะติดเชื้อรุนแรงที่มีอาการเยื่อหุ้มสมองรุนแรง และความดันโลหิตสูงในกะโหลกศีรษะ ในพื้นที่ให้ความสนใจกับการบวมเด่นชัด ของเนื้อเยื่ออ่อนของใบหน้าขยายไป ถึงบริเวณข้างขม่อมด้วยการก่อตัวของฝี ใต้เยื่อหุ้มกระดูกที่ตามมาการขยายตัว ของเส้นเลือดที่ผิวหนังอย่างรวดเร็ว การวินิจฉัย ความยากลำบากในการวินิจฉัยสาเหตุ ของภาวะแทรกซ้อนในกะโหลกศีรษะ เกิดจากการที่ไซนัสอักเสบในเด็ก

มักถูกซ่อนไว้โดยไม่มีอาการ ภาพส่องกล้องถูกลบไปซึ่งไม่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงลักษณะได้เสมอไป เนื่องจากเยื่อเมือกที่มีอาการบวมน้ำจะปิดช่องเปิดของรูจมูกพารานาซัล และหยุดการไหลออกของความลับเข้าไปในโพรงจมูก อันเป็นผลมาจากเนื้อหาของไซนัสจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เกิดเงื่อนไขสำหรับการแพร่กระจาย ของกระบวนการเข้าไปในโพรงกะโหลก ยากที่สุดคือการระบุแหล่งที่มาหลัก ของภาวะแทรกซ้อนในกะโหลกศีรษะ

รอยโรคของไซนัสสฟินอยด์ เมื่อการวินิจฉัยแยกโรค การกำหนดลักษณะและการแปลของกระบวนการทำได้ยาก ความถี่สูงของข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยในทารกแรกเกิด และทารกเกิดจากไซนัสอักเสบที่ไม่แสดงอาการ และการเบลอของสัญญาณทางคลินิกทั่วไป ระบบประสาทและจมูก การวินิจฉัยหลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือด และการเกิดลิ่มเลือดที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันของโพรงไซนัสนั้น ทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลทางคลินิก และประการแรกด้วยภาวะติดเชื้อที่เด่นชัด

อาการของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และโรคเส้นประสาทสมอง สิ่งสำคัญในการวินิจฉัยคืออาการของ สมอง ข้อมูลจากการตรวจทางระบบประสาท โสตศอนาสิก จักษุวิทยา การตรวจเอกซเรย์อย่างละเอียด พร้อมการระบุอาการทางระบบประสาทอินทรีย์ ของความเสียหายต่อระบบประสาทส่วนกลาง ความแออัดในอวัยวะ การวิเคราะห์น้ำไขสันหลังเพื่อ พร้อมกับการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความทรงจำ ภาพทางคลินิกและผลการตรวจอวัยวะหูคอจมูก

ข้อมูลการส่องกล้องตรวจโพรงจมูก พร้อมการตรวจไซนัสพาราไซนัสแบบบังคับทั้งหมด รวมถึงไซนัสสฟินอยด์ในผู้ป่วยที่ป่วยหนัก ข้อมูลที่สำคัญในทางปฏิบัติคือข้อมูลของคลื่นไฟฟ้าสมอง การตรวจจับคลื่นโฟกัสหรือคลื่นพยาธิวิทยาช้าทั่วไป หลอดเลือดหัวใจตีบ การเคลื่อนที่ของหลอดเลือดสมองในฝี การตรวจสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การถ่ายภาพรังสีโพรงสมองหลังฉีดอากาศ การถ่ายภาพรังสีหัวใจห้องล่าง การตรวจจับสัญญาณทางอ้อม

ความเสียหายของสมอง การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เรโซแนนซ์แม่เหล็กและกัมมันตภาพรังสีกัมมันตภาพรังสี ทำให้สามารถวินิจฉัยฝีของและใต้เยื่อดูราได้ ทั้งในบริเวณใกล้เคียงกับไซนัสที่เปลี่ยนแปลงไป ในกรณีส่วนใหญ่หน้าผากอยู่ห่างจากมันมาก ในการศึกษาเหล่านี้สมอง โพรง รอยแยกอะแร็กนอยด์มีโครงสร้างที่ชัดเจน เป็นไปได้ที่จะกำหนดลักษณะของกระบวนการได้อย่างแม่นยำ ฝีในสมอง โฟกัสหรือโรคไขสันหลังอักเสบทั่วไป

อาการบวมน้ำในสมองรอบจุดรวม เป็นไปได้ที่จะได้รับข้อมูลภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับขนาดของฝีในสมอง ความหนาของแคปซูล ความสัมพันธ์กับเส้นทางน้ำไขสันหลัง และโครงสร้างสมองที่มีความสำคัญในการทำงาน การกำหนดความหนาของแคปซูลฝีอย่างถูกต้อง มีความสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับการวินิจฉัย แต่ยังสำหรับการเลือกกลยุทธ์ของการแทรกแซงการผ่าตัด เป็นไปได้ที่จะระบุฝีในสมองในห้องเดียวหลายห้อง และหลายๆฝีในสมองที่สร้างเลือดซึ่งอยู่ห่างจากรูจมูกพารานาซัล ในสมองท้ายทอย ข้างขม่อมและขมับของสมอง

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : คุณค่าทางโภชนาการ สารทดแทนมังสวิรัตินี้ดีหรือไม่ อธิบายได้ ดังนี้