โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

สวดมนต์ไหว้พระ

สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์นักเรียนโรงเรียนฉวางสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ เพื่อให้เกิดสมาธิปัญญา ตามนโยบายของท่านผู้อำนวยการสุพร วิรัตน์ โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ทุกการกระทำ

สวดมนต์ไหว้พระ สวดมนต์ไหว้พระ