โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

โรคหัวใจ และหลอดเลือด วิธีการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจ และหลอดเลือด รายงานสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของปี 2020 แสดงให้เห็นว่า การเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในประเทศของเรา ประมาณการว่ามีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศ 330 ล้านคน รวมถึง 13 ล้านจังหวะ โรคหลอดเลือดหัวใจ 11.39 ล้านคน และโรคความดันโลหิตสูง 245 ล้านคน

นอกจากปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ออกกำลังกาย และอารมณ์ไม่ดีแล้ว การขาดอาหารยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบสูงอีกด้วย นิสัยการกินที่ไม่ดี จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด บทความนี้จะพูดถึงระบบ อธิบายรายละเอียดข้อมูลได้ ดังนี้ การกินเค็มเกินไป การสำรวจโภชนาการแห่งชาติปี 2553 ถึง 2555

แสดงให้เห็นว่า ในบรรดาปัจจัยด้านอาหารทั้งหมดอาหารโซเดียมสูงมีผลกระทบมากที่สุดต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจดังนั้น เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอ

ดเลือด สิ่งสำคัญที่สุดคือการจำกัดเกลือ การกระทำเพื่อสุขภาพ การลดสามและสามสุขภาพ และองค์การอนามัยโลก ต่างแนะนำว่า ควรควบคุมปริมาณเกลือต่อวันภายใน 5 กรัม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการตรวจสอบในปี 2558 แสดงให้เห็นว่า การบริโภคเกลือปรุงอาหารในครอบครัว โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9.3 กรัมต่อวัน

โรคหัวใจ

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เราต้องทำงานหนักต่อไป เพื่อจำกัดเกลือ นอกจากนี้ ยังไม่สมจริงที่จะให้ทุกคนชั่งน้ำหนักเกลือ เพื่อทำอาหารทุกวัน เพียงทำตามคำแนะนำด้านล่าง และจำกัดทีละขั้น การเลือกซาลาเปาและข้าวที่ไม่ใส่เกลือ เป็นอาหารหลัก และเลือกบะหมี่แห้ง เค้กน้ำมัน โรล เกี๊ยว เกี๊ยว และซาลาเปาใส่เกลือน้อยลงในระหว่างการแปรรูป

เมื่อปรุงอาหาร ให้ใส่เกลือลงในหม้อ ใส่ซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วปลานึ่ง น้ำมันไก่ ผงชูรส และเครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมอื่นๆ ดังนั้น ให้ใส่เกลือน้อยลงตามลำดับ การกินเนื้อสัตว์น้อยลงและผักมากขึ้น เพราะเนื้อหาของโซเดียมไอออนในเนื้อสัตว์สูงกว่า กินขนมที่บรรจุไว้ล่วงหน้าให้น้อยลง เพราะหลายคนมีเกลือจำนวนมาก และวัตถุเจือปนอาหารต่างๆ ที่มีโซเดียม

การกินผักและผลไม้น้อยเกินไป จากการศึกษาเกือบ 500,000 คน พบว่าการเติมผลไม้ 1 หน่วยบริโภค 80 กรัม และผัก 77 กรัม ต่อวัน สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของ โรคหัวใจ และหลอดเลือดได้ 4 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลไม้เพียงอย่างเดียว หรือเพิ่มผักเพียงอย่างเดียว หรือเพิ่มทั้งผักและผลไม้ สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคหลอดเลือดสมอง

ในหมู่พวกเขา ส้มและแอปเปิ้ลในผลไม้ หัวหอม แครอท ผักตระกูลกะหล่ำและใบเขียวในผักมีผลดีกว่า แนวทางการบริโภคอาหารสำหรับผู้คน แนะนำให้รับประทานผัก 300 ถึง 500 กรัม และผลไม้ 200 ถึง 350 กรัมทุกวัน การบริโภคผักและผลไม้ของชาวเมืองในประเทศนั้นสูงกว่าในเขตชนบท แต่การบริโภคผักสีเข้มเพียง 87.0 กรัม

ซึ่งต่ำกว่าปริมาณที่แนะนำอย่างมาก อย่างน้อย 150 กรัม ปริมาณการบริโภคต่อหัวของ ผลไม้คือ 55.7 กรัม ซึ่งน่าจะเป็นเพียง 1 ส่วน 4 ของปริมาณที่แนะนำขั้นต่ำเท่านั้น ความจริงแล้ว การกินผักและผลไม้ ให้เพียงพอไม่ใช่เรื่องยาก เรพซีดขนาดใหญ่ 2 ตัว มีน้ำหนักประมาณ 100 กรัม และกีวีขนาดกลางประมาณ 100 กรัม ประเด็นคือกินอย่างมีสติมากขึ้น

การกินผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้น้อยลง การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอย่างเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง และการเสียชีวิตในผู้ใหญ่ได้ สิ่งที่น่าสนใจคือ การกินปลามากขึ้น มีผลในการป้องกัน ขณะที่การกินปลามากขึ้นในสหรัฐอเมริกาไม่มีผลในการป้องกัน หลักเกณฑ์การรับประทานอาหาร

แนะนำให้รับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ 40 ถึง 75 กรัมทุกวัน ข้อมูลการสำรวจในปี 2558 แสดงให้เห็นว่า ชาวเมืองที่มีการบริโภคปลามากเกินเฉลี่ย 29.7 กรัมเท่านั้น อาหารหลักถูกกินอย่างประณีตเกินไป จากการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่กิน หรือกินเมล็ดธัญพืชไม่ขัดสี การกินธัญพืชไม่ขัดสี 3 เมล็ด หรือธัญพืชไม่ขัดสี 48 ถึง 80 กรัมต่อวัน จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 21 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม รายงานการรับรู้ถึงธัญพืชเต็มเมล็ดของผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเชื่อว่า ธัญพืชไม่ขัดสีมีคุณค่าทางโภชนาการ และมีสุขภาพดีกว่าธัญพืชที่ผ่านการขัดสีแล้ว แต่ผู้บริโภคจำนวนมาก ไม่ทราบว่าเมล็ดธัญพืชคืออะไร และคืออะไร ประโยชน์ต่อสุขภาพของธัญพืชไม่ขัดสี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอาหารและสุขภาพ ร่วมกับ 8 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สถาบันโภชนาการและสุขภาพ และสาขาสุขศาสตร์อาหาร ธัญพืชไม่ขัดสีตรงข้ามกับข้าวขัดมันและข้าวขาว ไม่เพียงรักษาเอนโดสเปิร์มของเมล็ดพืชเท่านั้น ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต บัควีท ข้าวโพด และข้าวสีม่วงล้วนเป็นธัญพืชไม่ขัดสี

นอกจากการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว การรับประทานธัญพืชไม่ขัดสีให้มากขึ้น ยังสามารถช่วยรักษาน้ำหนักให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภทสอง และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพลำไส้ วิธีเพิ่มธัญพืชไม่ขัดสี หากคุณทำอาหารบ่อยๆ ขอแนะนำให้ผสมธัญพืชไม่ขัดสีกับข้าวขาว เพื่อทำโจ๊กธัญพืช ข้าวหลายเมล็ด หรือผสมเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นก๋วยเตี๋ยวขาว เพื่อทำขนมปังธัญพืช

น้ำตาลทราย ขนมปังฟรี เลือกโฮลวีตที่ด้านบนของรายการส่วนผสม สรุปหากคุณต้องการสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด คุณต้องกินเกลือให้น้อยลง เพิ่มผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ผลไม้และผัก และธัญพืชเต็มเมล็ด นอกจากนี้ คุณต้องกินเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อย ซึ่งอุดมไปด้วยกรดไขมันอิ่มตัว และขนมอบที่อุดมไปด้วยกรดไขมันทรานส์

 

 

 

 

 

อ่านต่อเพิ่มเติม : ปอด ความสำคัญของสุขภาพปอดต่อสุขภาพร่างกาย อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้