โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

โรงเรียนปลอดขยะ และรักษ์โลก

โรงเรียนปลอดขยะ และรักษ์โลก นักเรียนโรงเรียนฉวางเตรียม ช้อน จาน แก้ว มาเป็นของใช้ส่วนตัวและดำเนินตามนโยบายของนางสุพร วิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวาง คือโรงเรียนปลอดขยะและรักษ์โลก ปลอดพลาสติก ซื้ออาหารทาน ซื้อน้ำดื่ม จะใช้จานใช้แก้วส่วนตัวไปซื้ออาหารและล้างเก็บเพื่อซื้อใส่อาหารใหม่ในวันต่อไป

โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะและรักษ์โลก