โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

โรงเรียนสวยด้วยมือเรา ผู้อำนวยการสุพร วิรัตน์ กล่าว ทุกๆ เช้านักเรียน ครู ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามจุดต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนสะอาดน่าเรียน

โรงเรียนสวยด้วยมือเรา โรงเรียนสวยด้วยมือเรา โรงเรียนสวยด้วยมือเรา