โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

ความดันโลหิต ทำความเข้าใจวิธีอ่านค่าความดันโลหิตที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ความดันโลหิต

ความดันโลหิต หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดผ่านขั้นตอนเหล่านี้ เม … Read more