โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

เชื้อไวรัส วิธีการแพร่เชื้อและการติดเชื้อเอชไอวี อธิบายได้ ดังนี้

เชื้อไวรัส เป็นตัวย่อของไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย … Read more