โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

ดาวศุกร์ อธิบายเกี่ยวกับสัญญาณชีวิตที่อาจเกิดขึ้นบนดาวศุกร์หายไป

ดาวศุกร์

ดาวศุกร์ การประกาศเมื่อเดือนกันยายนทำให้โลกตกใจ นักวิจั … Read more