โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

คลอด อธิบายเกี่ยวกับการสุกของปากมดลูกรวมถึงการเตรียมตัวก่อนคลอด

คลอด

คลอด ในช่วงไตรมาสที่ 3 สตรีมีครรภ์ต้องทำการทดสอบที่เรีย … Read more