โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

ทุนนิยม การนำระบบทุนนิยมมาใช้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง

ทุนนิยม เป็นระบบสังคมที่มีพื้นฐานมาจากกรรมสิทธิ์ของเอกช … Read more