โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

รับประทาน การเลือกรับประทานผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมกับร่างกาย

รับประทาน

รับประทาน คุณสามารถรับประทานผลไม้ได้ทุกชนิดตลอดทั้งปี ผ … Read more