โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

กระดูก อัลตราซาวนด์กระดูก และการรักษากระดูกต้นขาหักรวมถึงฟกช้ำ

กระดูก

กระดูก อัลตราซาวนด์เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่มนุษย์ไม่ได … Read more