โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

ไขมันในเลือด บันทึกการสนทนากับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือด

ไขมันในเลือด ในกลุ่มผู้ป่วย 38 รายในคลินิกผู้ป่วยนอกในต … Read more